Stropy TerivaKeramzytowe stropy Teriva 6,0 (wcześniej Teriva II)

Keramzytowe stropy Teriva 6,0 (wcześniej Teriva II)

Stropy Teriva 6,0 są przeznaczone do obiektów budowlanych, w których obciążenie charakterystyczne równomierne rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji stropu nie przekracza 6,0 kN/m2.
- rozpiętość modularna stropu Teriva 6,0 - 2,40-7,20m z odstopniowaniem co 0,30 m,
- rozstaw osiowy belek - 600mm,
- wysokość kontrukcyjna stropu - 240mm,
- grubość nadbetonu - 30mm,
- zużycie pustaków - 6,7szt/m2 stropu,
- zużycie belek - 1,67m/m2 stropu,
- masa 1m2 stropu - 268kg,
- izolacja akustyczna - stop powinien spełniać wymagania określone w normie PN-B-02151-3:1999, w budownictwie mieszkaniowym na stropach należy stosować:

  • przy standardzie akustycznym podstawowym - podłogi pływające klasy PPn-23 wg Instrukcji ITB nr 369/2002,
  • przy standardzie akustycznym obniżonym - podłogi dowolne.


- klasa odporności ogniowej stropów Teriva 6,0 wynosi REI 60, przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15mm, odporność ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie innego wykończenia dolnej powierzchi lub specjalnych zabezpieczeń,
- opór cieplny stropów Teriva 6,0, bez warstw wykończeniowych, wynosi 0,39 m2K/W.
wysokość stropuosiowy rozstaw belekdługość belek
340 mm450 mm7,80 m


elementy betonowe

© Sawina - Keramzytowe stropy Teriva 6,0 (wcześniej Teriva II)