Stropy TerivaBetonowe stropy Teriva

Stropy – poziome elementy konstrukcyjne budynków oddzielające jego poszczególne kondygnacje. Stropy przenoszą obciążenia na pionowe elementy (ściany lub słupy). W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne elementy betonowe - belki stropowe, pustaki stropowe.

Największym zainteresowaniem zarówno wśród wykonawców budowlanych, jak i klientów cieszy się system znany jako stropy Teriva, który charakteryzuje się prostym sposobem wykonywania stropów bez używania ciężkiego sprzętu montażowego.

Stropy Teriva swoją popularność zawdzięczają zaletom, do których zalicza się:

  • prosty sposób wykonywania stropów bez używania ciężkiego sprzętu montażowego,
  • możliwość wznoszenia obiektów budownictwa mieszkaniowego i ogólnego z uwzględnieniem obciążenia użytkowego 1,5 - 5,0 kN/m²,
  • możliwość wykonywania stropów o rozpiętości do 7,2 m w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym oraz do 7,8 w budownictwie ogólnym.
elementy betonowe

© Sawina - Betonowe stropy Teriva